Norsk del, Gullvekta
Egyptisk visdom – Egyptian Wisdom
Seksjon › 40 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Y

Det er godt å få orden på seg sjølv - på motiva, tankane, livsmønstra, rutinene, og handlingane sine - helst i god tid før den siste dagen på reisa. [Vink frå Ani-teksten.]

We need to line up well both ourselves and our patterns, routines, thoughts and actions, before the last day on the journey.

Grunnvollen til verdsaltet er representert i mangt regelmessig og i vidtfemnande harmoni.* [Frå den gamle Maat-læra]

The foundation of the cosmos is represented by such as regularity and harmony.

Karakteren til den rettskafne er meir akseptabel enn offeroksen til den som gjer gale.

The character of him who is upright of heart is more acceptable than the ox of him who does wrong.

Medkjensle er eit menneskes monument.

Compassion is a man's monument.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt, opp Seksjon Sett Neste

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]