GULLVEKTA
Egyptiske ordspråk – Egyptian Sayings
  13 › 2 › 40 SETT SEKSJON SPøRSMÅL SØK NETTSTADSIDENE FØRRE NESTE
RESERVASJONAR Egyptisk visdom, Egyptian Sayings in English and Norwegian, SAMLINGA

Y

Grunnvollen til verdsaltet er representert i mangt regelmessig og i vidtfemnande harmoni.* [Bit av den eldgamle Maat-læra]
The foundation of the cosmos is represented by such as regularity and harmony.

Det er godt å få orden på seg sjølv - på motiva, tankane, livsmønstra, rutinene, og handlingane sine - helst i god tid før den siste dagen på reisa. [Vink frå Ani-teksten.]
We need to line up well both ourselves and our patterns, routines, thoughts and actions, before the last day on the journey.

Egyptisk visdom,  ordtak frå Gamle Egypt, Egyptian Sayings, SAMLINGA
Egyptiske visdomsord, Egyptian Sayings, SLUTTBOLK

Egyptisk visdom, Egyptian wisdom, LITTERATUR  

Egyptiske ordspråk, Egyptian Sayings, OPP SETT ARKIVDEL NESTE

Egyptisk visdom, Egyptian Sayings BRUK. Brukargaiden femner over forkortingar, bøker ordna etter forfattarar og bokstavkodar, design og navigering på nettstaden, søkeråd, tilvisingar og meir. [Lenke]  —  USER'S GUIDE: [Link]
© 2013, Tormod Kinnes [Email].  —  Disclaimer: [Link]