Norsk del, Gullvekta
Egyptisk visdom – Egyptian Wisdom
Seksjon › 40 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

G

Ein skulle ikkje gjere noko med falskt hjarte.
  One should do nothing with a false heart.

Kven kan eg stole på i dag? Eg er tynga av sorg, og ingen kan trøyste meg. (Mannen som var lei av livet)

Whom can I trust today? I am laden down with sorrow, and there is none to comfort me. (The Man Who Was Weary of Life)

Stille er meir enn å mangle ord.
  Silence is more than just a lack of words.

Vakt deg mot griskleik-lytet.

Guard yourself against the blemish of greediness.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt, opp Seksjon Sett Neste

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]