Norsk del, Gullvekta
Egyptisk visdom – Egyptian Wisdom
Seksjon › 40 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

F

Den som ikkje eig skam, gjer som han lystar.

He who knows not shame does whatever he likes.

Var det ingen feil til, fanst det heller inga tilgiving.

If there were no fault, there would be no pardon.

Ver dugleg i tale så du kan vere sterk.

Be proficient in speech, so that you may be strong.

Ver sterk i hjartet, gjer sinnet sterkt.

Be strong in your heart, make your mind firm. (Amenemope)

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt, opp Seksjon Sett Neste

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]