Norsk del, Gullvekta
Egyptisk visdom – Egyptian Wisdom
Seksjon › 40 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

K

Aus ikkje ut hjartet til kvar ein så du minskar verdet ditt.

Empty not your soul to everybody and do not diminish thereby your importance.

Den gløgges oppfatning er betre enn det som narren er viss på.

The opinion of the intelligent is better than the certainty of the ignorant.

Elsk Kongen som bur for alltid i dei inste delane av deg.

Adore the King who is living forever in your innermost parts. (Loyalist instruction)

Kva godt er det med den som er kledd i fin lin når han svindlar framfor Gud. (Innskrift i Tutankhamons grav)

What good is one cloaked in fine linen, when he cheats before God. (Inscription in the tomb of Tutankhamon)

Spør den ulærde til råds så vel som dei lærde.

Take counsel with the unlearned man as well as with the learned.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt, opp Seksjon Sett Neste

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]