Norsk del, Gullvekta
Franske ordspråk ≍ Proverbes français
Seksjon › 21 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

A

Eit ord til dei vise er nok. • Somtid trengst berre eitt ord. • Eit ord til dei vise . . . [Opphavleg frå Plautus (d.e. latinsk)]

À bon entendeur, il ne faut qu'une parole. • À bon entendeur, salut!

Til kvar i samsvar med det som er gjort.

À chacun selon ses oeuvres. [Belcour, s. 1]

Kvar fugl liker sitt eige reir.*

À chaque oiseau son nid est beau. [Belcour, s. 2]

På verket kjenner ein den som laga det.

À l'oeuvre on connait l'artisan. [Belcour, s. 3]

På nedtrakka sti veks ikkje plantar.

A chemin battu il ne croît point d'herbe. [Mertvago, s. 29]

Ein ung jeger kan trenge ein gammal hund.*

A jeune chasseur, il faut vieux chien. [Mertvago, s. 28]

Venn med mange, venn med ingen.

Ami de plusieurs, ami de nul. [Mertvago, s. 14]

Etter kjærleiken kjem angeren.

Après l'amour, le repentir. [Mertvago, s. 15]

I nøda fattar ein kven som er venn.

Au besoin on connaï l'ami. [Mertvago, s. 14]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Namn med tal i klammer viser til "bok og sidetal" ved forfattarnamna: [Kjelder]

Proverbes français, franske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbes français, franske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]