Norsk del, Gullvekta
Franske ordspråk ≍ Proverbes français
Seksjon › 21 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

B

Er det lang veg, veg sjølv ei lita bør mykje etter kvart.

Au long aller, peti fardeau pèse. [Mertvago, s. 13]

Mot stygge sjukdommar trengs vakre middel.

Aux grands maux les grands remèdes. [Belcour, s. 5]

Trong får handorgelet i gang (og vekker sovande folk).

Besoin fait la vielle trotter (et l'endormi réveiller). [Mertvago, s. 22]

Ulven et søyene han kjem over.*

Brebis comptées, le loup les mange. [Mertvago, s. 25]

Det er ikkje nok å renne godt; det trengst også å starte i tide.

Ce n'est pas tout de courir bien, il faut partir à temps. [McKay, s. 10-11]

Den som gjer brotsverket, tener på det.

Celui-la fait le crime a qui le crime sert. [McKay, s. 38-39]

Å livnære seg på brotsverk gjer også politi, dommarar, advokatar, rettsakunnige, fengselsvaktarar, deler av massemedia og andre som tar del i den regulerte handsaminga av slikt i ettertid som del av levebrødet. Ein ærleg fruktdyrkar, derimot, står med beina i anna enn møkk. - Å sko seg på andres krim og vold er ikkje berre for helarar - også lovas lange arm skal ha sitt. Det viktige er å ikkje vere medskyldig.

Det er eit klart teikn på det halvgode er at allting blir rost med måte.

C'est un grand signe de mediocrite de louer toujours moderement. [McKay, s. 42-43]

Kvar og ein snikrar saman veg for seg.*

Chacun est artisan de sa fortune. [Mertvago, s. 18]

Kvar ein veit kor børa gneg - (det veit ingen betre enn eselet sjølv).

Chacun sait (nul ne sait mieux que l'âne) oł le bât (le) blesse. [Mertvago, s. 21]

Hell kan overgå metodisk verksemd.

Chance passe science. [Mertvago, s. 27]

Innhald


Proverbes français, franske ordspråk, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Proverbes français, franske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbes français, franske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]