Norsk del, Gullvekta
Franske ordspråk ≍ Proverbes français
Seksjon › 21 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

D

Ein skålda katt blir redd for kaldt vatn også.

Chat échaudé craint l'eau froide. [Belcour, s. 13]

Det som er lova, er noko å halde.

Chose promise, chose due. [Belcour, s. 13]

Som ein reier senga si, så ligg ein i ho.

Comme on fait son lit on se couche. [Belcour, s. 14]

I smådåsane er godsalvane.

Dans les petites boîtes, les bons onguents. [Mertvago, s. 24]

Det er godt med to anker om bord.

Deux ancres son bons au navire.

På liten åker veks god kveite.

En petit champ croît bon blé. [Mertvago, s. 23]

Mellom taumen og sporen ligg fornufta i mange saker.

Entre bride et l'éperon, de toute choses gît la raison. [Mertvago, s. 25]

Å lage handtaket til ein hagekniv av treverk frå ei vinpresse.

Faire de l'arbre d'un pressoar le manche d'un cernoir. [Mertvago, s. 71]

Er ein utan okse, får ein pløye med eselet sitt. (Frå Auvergne)

Faute de beouf, on fait labourer par son âne. [Mertvago, s. 23]

Det er ein dum sau som skriftar for ulven.

Simple est la brebis qui au loup se confesse. [Cf. Mertvago, s. 25]

Innhald


Proverbes français, franske ordspråk, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Proverbes français, franske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbes français, franske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]