Norsk del, Gullvekta
Franske ordspråk ≍ Proverbes français
Seksjon › 21 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

E

Ein får knekke nøtta før ein et kjernen.

Il faut casser le noyau pour avoir I'amande. [Belcour, s. 19]

Det er ikkje for seint å gjere godt.

Il n'est jamais trop tard pour bien faire. [Belcour, s. 22]

Det er godt å ha vennar kor ein går.*

Il est bon d'avoir des amis partout. [Belcour, s. 18]

Ein får hamre ut jernet mens det er varmt. [Norsk: - smi]

Il faut battre le fer tandis qu'il est chaud. [Belcour, s. 19]

Ein får legge til side ei pære til ein blir tørst.*

Il faut garder une poire pour la soif. [Belcour, s. 20]

Ein skal ikkje sverje ved noko som helst.

Il ne faut jurer de rien. [Belcour, s. 21]

Ein skal ikkje dømme treet på borken [eller boka på omslaget, og innhaldet av pakken ut frå innpakninga.] • Ein skal ikkje døme sekken ut frå merkelappen.

Il ne faut pas juger de l'arbre par l'écorce. • Il ne faut pas juger du sac sur I'etiquette. [Mertvago, s. 17; Belcour, s. 21]

Ein skulle ikkje la graset gro på vennskaps sti.

Il ne faut pas laisser croître l'herbe sur le chemin de l'amitié. [Mertvago, s. 15]

Ein skal ikkje legge alle egga sine i same korga.

Il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. [Belcour, s. 22]

Ingen kusk er så flink at han ikkje veltar nokon gong.*

Il n'est si bon charretier qui ne verse. [Mertvago, s. 28]

Innhald


Proverbes français, franske ordspråk, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Proverbes français, franske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbes français, franske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]