Norsk del, Gullvekta
Franske ordspråk ≍ Proverbes français
Seksjon › 21 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

F

Det er betre å halde inne med ein skadeleg vits enn å fortelje han og miste ein venn ved det.*

Il vaut mieux perdre un bon mot qu'un ami. [Mertvago, s. 14]

Det finst fleire kjøparar enn kjennarar.

Il y a plus d'acheteurs que de connaisseurs. [Mertvago, s. 11]

Ein katt med vottar fangar ikkje mus.

Jamais chat emmitouflé ne prit souris. [Mertvago, s. 28]

Eselet som mange eig i, blir alltid verst pålessa.

L'âne du commun est toujours le plus mal bâté. [Mertvago, s. 16]

Det er [stundom] betre å bli misunnt enn ynka.

Il vaut mieux faire envie que pitié. [Belcour, s. 25]

Pungen opnar munnen.

La bourse ouvre la bouche. [Mertvago, s. 25]

Skjebna til folka avheng av kva og korleis dei nærar seg.

La destinee des nations depend de la manière dont elles se nourrissent. [McKay, s. 34-35]

Ungdomstida er tida for å studere visdom; alderdommen er tida for å gjere etter han.

La jeunesse est le temps d'etudier la sagesse; la veillesse est le temps de la pratiquer. [McKay, s. 60-61]

Kutta og hetta gjer ikkje munken. [Det skal meir til; ein kjem lenger om ein også kan blåse ut lys.]

L'abit le moine ne fait pas. • L'habit ne fait pas le moine. [McKay, s. 48-49; Mertvago, s. 34]

Motgangen gjer ein kanskje klokare etter kvart.*

L'adversité rend sage. [Mertvago, s. 12]

Innhald


Proverbes français, franske ordspråk, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Proverbes français, franske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbes français, franske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]