Norsk del, Gullvekta
Franske ordspråk ≍ Proverbes français
Seksjon › 21 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

G

ěrna klekker ikkje ut duer.

L'aigle n'engendre pas la colombe. [Mertvago, s. 12]

Kjærleik og fattigdom går dårleg i spann.

L'amour et la pauvreté font ensemble mauvais ménage.

Året som gjekk var alltid best.*

L'an passé est toujours le meilleur. [Mertvago, s. 16]

Treet fell ikkje ved første hogg.

L'arbre ne tombe pas du premier coup. [Belcour, s. 33]

Kunsten er å løyne kunsten.*

L'art est de cacher l'art. [Mertvago, s. 18]

Konas råd blir sjeldan prisa, men den som ikkje følger dei, er dum eller låk.*

L'avis de la femme est de peu de prix, mais qui ne le prend pas est un sot. [Mertvago, s. 19]

Den mest gøymde elden brenn heitast.

Le feu le plus couvert est le plus ardent. [Belcour, s. 29]

Ekteskapet gir alle å bli under-seg-ordna.

Le mariage met tout le monde en son ordre. [McKay, s. 48-49]

Honning er herleg, men bistikk svir.*.

Le miel est doux, mais I'abeille pique. [Belcour, s. 30]

Den kortaste vegen er rett fram.*

Le plus court chemin est la ligne droite. [Belcour, s. 30]

Innhald


Proverbes français, franske ordspråk, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Proverbes français, franske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbes français, franske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]