Norsk del, Gullvekta
Franske ordspråk ≍ Proverbes français
Seksjon › 21 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

K

I nonneklede kan det vere katteklør.*

Habit de béat a souvent ongles de chat.

I levande lys liknar geita ei ung dame. [Jf. Når lysa er sløkte, er alle kvinner fine. (Eng.)]

A la chandelle, la chévre semble demoiselle

Dei store fiskane et dei små.

Les gros poissons mangent les petits.

Innhald


Proverbes français, franske ordspråk, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Proverbes français, franske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbes français, franske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]