Norsk del, Gullvekta
Franske ordspråk ≍ Proverbes français
Seksjon › 21 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

L

Dei gamle toskane er større enn dei unge.

Les vieux fous sont plus fous que les jeunes.

Ei kvinne som er vakker har alltid vett; ho har vett til å vere vakker.

Une femme qui est belle a toujours de l'esprit; elle a l'esprit d'etre belle.

Dette dyret er mannevondt; når ein angrip det, forsvarer det seg!

Cet animal est mechant, quand on l'attaque il se defend

Innhald


Proverbes français, franske ordspråk, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Proverbes français, franske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbes français, franske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]