Norsk del, Gullvekta
Franske ordspråk ≍ Proverbes français
Seksjon › 21 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

S

Hald ikkje heilagdagen før han er kommen. [Jf. Sløy ikkje fisken før han er fanga.]

Il ne faut chômer les fêtes avant qu'elles soient venues.

God rev et ikkje kyllingane til grannen sin.

Un bon renard ne mange pas les poules de son voisin

Kall ingen glad før dauden kjem.

On ne doit appeler personne heureux avant sa mort.

Innhald


Proverbes français, franske ordspråk, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Proverbes français, franske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbes français, franske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]