Norsk del, Gullvekta
Franske ordspråk ≍ Proverbes français
Seksjon › 21 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

T

Dei dett ofte, som spring ustyrleg lenge.* [- som renn mykje omkring, som galopperer mykje. - Faren er vel der, men det kan kanskje likså godt gå bra dersom øving gjer meister og slikt.]

Souvent tombe qui trop galope.

Den som sår tidleg, fyller kornloftet*.

Qui sème tôt emplit son grenier.

*Kornloftet eller kornkammeret - det er fritt val. Elles: Gi det var så lett som ordtaket fortel. Men kva grøde ein hauster, kjem nok an på mykje meir enn å så "tidleg", kva no det kan vere. Svært tidleg kan duge, men ikkje for tidleg, for såkornet kan bli øydelagt av det. Og så kjem grøda an på vêret i lang tid, og innhaustingsforholda, osv. Men likevel - den som sår kunnig, i god jord og i passe tid, betrar sjansane til god avling med vidare godt stell. Så får ein håpe på godt vêr, som ikkje er for vått og ikkje for tørt; ikkje sviande heitt, og ikkje for kaldt.

Paris blei ikkje bygd på ein dag. [Dvs. Paris blei ikkje by på ein dag, og heller ikkje ei natt - Meininga er gjerne å få fram at noko ikkje lar seg gjere i ei handvending. Ordtaket blir sagt om Roma også.]

Paris ne fut pas faite en un jour.

Innhald


Proverbes français, franske ordspråk, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Proverbes français, franske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbes français, franske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]