Norsk del, Gullvekta
Franske ordspråk ≍ Proverbes français
Seksjon › 21 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

U

Ein får alltids træ ein meitemakk på kroken for å fange ein aure.

Il faut toujours tendre un ver pour avoir une truite.

Folk heng småtjuvar, men skånar dei store.

On pend les petits voleurs mais on épargne les grands.

Vind i fjeset gjer ein klok. [Motvinden [Les: motgang] gjer ein vonleg klokare etter kvart.]

Vent au visage rend l'homme sage.

Å velje endar nok med at ein narrar seg sjølv [Det er trist om det skjer].

A force de choisir, on finit par se tromper.

Kroppsleg utmatting er nok sjelehelsa [ - ofte, når ein råkar]*

La fatigue du corps est la santé de l'âme.

Innhald


Proverbes français, franske ordspråk, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Proverbes français, franske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbes français, franske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]