Norsk del, Gullvekta
Franske ordspråk ≍ Proverbes français
Seksjon › 21 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

V

Ein lærer eitkvart med alderen også.*

On apprend à tout âge

Ein blir [helst] ikkje for gammal til å lære eit og anna.*

Il n'y pas d'âge pour apprendre.

Appetitten kjem mens ein et.

L'appétit vient en mangeant.

Å ha mange vennar er å ikkje ha vennar.

Avoir beaucoup d'amis, c'est n'avoir point d'amis.

Liding lækjer ikkje vondet.

L'affliction ne guérit pas le mal.

Innhald


Proverbes français, franske ordspråk, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Proverbes français, franske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbes français, franske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]