Oversyn

Fargerike historier

Seksjon › 66   Sett    Søk   Førre Neste

Historier Gamle og kloke historier vitnar om typiske feil som folk gjer, og litt av kvart anna.

Historier å lære av. Modifisert miniatyr av Nasreddin Hodja

Historier å lære av, opp    Seksjon     Sett    Neste

Historier å lære av. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2013–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]