Oversyn

Ordtak og fablar frå India: Hitopadesha

Seksjon › 43   Sett    Søk   Førre Neste

Hitopadesa-utval av ordtak og fablar frå India Hitopades(h)a er ei samling indiske fablar med ordspråk i. Ho er avleidd frå Panchatantra.

Hitopadesa-utval av ordtak og fablar frå India fronta med ein abessinierkatt
Hitopadesa er ei samling ordtak og fablar frå India

Hitopadesa, indiske ordspråk og fablar, Indias Hitopadesha, livslære frå India, opp    Seksjon     Sett    Neste

Hitopadesa, indiske ordspråk og fablar, Indias Hitopadesha, livslære frå India. Brukargaid  ᴥ  User's Guide  ᴥ  Disclaimer
© 2010–2018, Tormod Kinnes, MPhil [Email]