Gullvekta

Fablar frå Femboka

Seksjon › 49 Sett Søk Førre Neste

Fablar og visdom frå Femboka, Pantsjatantra, Panchatantra Femboka er ei vidkjend samling oldindiske fablar og eventyr for vaksne og barn - eit storverk i verdslitteraturen. Det er flest fablar. Her er dei fleste sogene i verket, 65 soger i alt. I teksten er sogene gitt tilleggs-overskrifter som i ei av dei engelske omsettingane: [Lenke]. Tekstar merkte med , kan kanskje høve for unge lyttarar og lesarar også.

1. Vennar blir skilde (Bjørnen og oksen)

2. Vennar blir vunne (Dua, kråka, musa, skjelpadda og rådyret)


3. Kråker og ugler (Om krig og fred)

4. Å miste vinstar (Apa og krokodilla)

5. Overilte handlingar (Presten og mungoen)

Fablar og eventyr frå Femboka, Panchatantra, Pantsjatantra, fronta med dyr
Fablane blei forma for å formidle livsvisdom og lærdommar til lovande unge, og framtidige leiarar, heiter det.

Panchatantra, fablar og eventyr frå Femboka, Pantsjatantra, opp Seksjon Sett Neste

Panchatantra, fablar og eventyr frå Femboka, Pantsjatantra BRUKARGAID: [Lenke]
© 2010–2017, Tormod Kinnes, cand.philol. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]