Oversyn

Fablar frå Femboka

Seksjon › 49   Sett    Søk   Førre Neste

Fablar og visdom frå Femboka, Pantsjatantra, Panchatantra Femboka er ei vidkjend samling oldindiske fablar og eventyr for vaksne og barn - ei av dei mest berømte bøkene som finst. Mange av stykka som er merkte med , skulle vel høve for andre enn vaksne også.

1. Vennar blir skilde (Bjørnen og oksen)

2. Vennar blir vunne (Dua, kråka, musa, skjelpadda og rådyret)


3. Kråker og ugler (Om krig og fred)

4. Å miste vinstar (Apa og krokodilla)

5. Overilte handlingar (Presten og mungoen)

Fablar og eventyr frå Femboka, Panchatantra, Pantsjatantra, fronta med dyr
Fablane blei forma for å formidle livsvisdom og lærdommar til lovande unge, og framtidige leiarar, heiter det.

Panchatantra, fablar og eventyr frå Femboka, Pantsjatantra, opp    Seksjon     Sett    Neste

Panchatantra, fablar og eventyr frå Femboka, Pantsjatantra. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2010–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]