Norsk del, Gullvekta
Indisk visdom
Seksjon › 42 Sett Søk Førre Neste

Yoga-ord

Reservasjonar Innhald  

J

Det indiske gudsomgrepet, eller snarare omgrepet om at gudar er Mor Naturs representantar, skulle påverke etikken djupt - i kva grad Skaparen er ansvarleg for vond så vel som for godt.*

[The] Indian concept of God, or rather the gods, as Nature's representative, should profoundly influence Ethics; . . . whether God, as creator, is responsible for evil as well as for good. [Heimann, 1937:42]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Indisk visdom frå mange og gamle kjelder, opp Seksjon Sett Neste

Indisk visdom frå mange og gamle kjelder BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]