Norsk del, Gullvekta
Irske ordspråk – Irish Proverbs
Seksjon › 30 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

M

Mang ein god forelder har hatt eit vanskeleg barn.

Many a good parent had a bad child.

Mange hender gjer arbeidet lett.

It is the multitude of hands that makes the work light.

Mange rosar sitt eige land.* [Fortent ros bør ikkje bli overskygga av partisk idioti som ein slags kamp.]

Everyone praises his own land.

Mangt godt blir betra av at det bli meir av det.*

A good thing is bettered by being increased.

Mangt hender utan at det er venta.

Many a thing happens that is never expected.

Morgenfuglen får makken.

It is the (early) bird of the morning that gets the worm.

Munnen som seier ingenting gjer godt å lytte til.

The mouth that speaks not is sweet to hear.

Mus held seg ikkje lang tid i eit tomt hus.

Mice won't stay long in an empty house.

Musikarar er handverkarar. • Musikarar er brør.

Musicians are craftsmen. • Musicians are brothers.

Mykje vondt kjem frå snakk som ikkje kjem frå stille.

Much evil comes from talk that does not come from silence.

Må du gå i filler, så la dei vere nett og fint stelt.

If you must be in rags, let your rags be tidy.

Møllargrisane er feite, men fuglane veit kven sitt mjøl dei åt. [Mistanken her: Møllaren fôra dei på kundar si rekning.]

The miller's pigs are fat but God knows whose meal they ate.

Må du gå i filler, så la dei vere nett og fint stelt.

If you must be in rags, let your rags be tidy.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire, opp Seksjon Sett Neste

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]