Norsk del, Gullvekta
Irske ordspråk – Irish Proverbs
Seksjon › 30 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

N

Natur-vis høfligheit hos barn er kjekt, og kanskje spøk også.*

The pleasantry of children is nice.

Nedslåande er den som har eit usselt hus, men dobbelt nedslåande er den som ikkje har hus i det heile.

Woe to him who has a wretched house, but doubly woeful is he who has no house at all.

Noko godt blir betre ved at det blir meir av det. [så sant det er mål på det.]

A good thing is bettered by being increased.

Når begge endane av stearinlyset blir tent, står det ikkje lang tid.

When the two ends of the candle are lighted it does not stand long.

Når den gamle hanen gjel, lærer den unge.

When the old cock crows the young one learns.

Når den gamle heksa er i fare, må ho renne.

When the old hag is in danger she must run.

Når det er slutt på såkornet, sluttar harvinga.

When the seed stops, the harrowing stops.

Når drikken går inn, går vettet ut. ["Drikken" er det same som alkohol]

When the drink is in, the sense is out.

Når elden er tent, kan det vere vrient å sløkke han.*

When the fire is lighted it is hard to put it out.

Når handa di er i hundekjeften, dra ho ut varsamt. [Handl varsamt når du er i ein annans makt.]

When your hand is in the dog's mouth withdraw it gently.

Når himmelen fell ned, fangar vi lerker, alle mann.

When the sky falls we'll all catch larks.

Før-kristen, keltisk tru om at himmelen kunne falle ned, er skildra av Strabo i oldtida. (Couprie 2011:213). Og eventyret om Henny Penny, også kjent som Chicken Licken og Chicken Little handlar om at verda kjem til å gå under ved det. Versjonar av hønehistoria kjenner ein frå rundt 500 f.Kr. [Wikipedia, s.v. "Henny Penny"]

Når katten drar ifrå byen (heimen) dansar musene. [Når overordna er vekk, feirar dei underordna lystig.]

When the cats leave the town (or home), the mice dance. (When superiors are gone the surbordinates make merry.)

Når katten er ute, danser musene.

When the cat is out, the mice dance.

Når magen er full, er det godt å kvile. • Når magen er full, krev beina kvile (strekke seg).

When the stomach is full, rest is pleasant. When the stomach is full, the bones crave rest.

Når magen er full, vil beina helst strekke seg.

When the belly is full, the bones like to stretch.

Når naboens hus står i brann, så ta vare på ditt eige. [Det som er overtent, er det jamt ute med. Det er snakk om å avgrense skadar, iallfall der ein er den rette til det.]

When your neighbour's house is on fire, take care of your own.

Når renningen har blitt eit gammalt tre, er det ikkje tida til å bøye han.

When the twig has become an old tree is not the time to bend it.

Når sjukdommen startar, er kuren best.

In the beginning of the disease the cure is best.

Nød er mor til oppfinning.

Necessity is the mother of invention.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire, opp Seksjon Sett Neste

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]