Norsk del, Gullvekta
Irske ordspråk – Irish Proverbs
Seksjon › 30 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

O

Ofte har det sannsynlege svikta og det usannsynlege trivest. [Det som verkar løfterikt, blir mang ein gong ein fiasko.]

Often has the likely failed and the unlikely prospered.

Ofte har ein kar skore seg ein kjepp å slå seg sjølv med. Jf. "lage ris til eigen bak". Det går ikkje alltid som tenkt. Noko ein tar seg til, kan slå tilbake på ein sjølv, osv.]

Often has a man cut a rod to beat himself (lage ris til eigen bak).

Ofte har eit raggete føl vakse seg til ein framifrå hest. Og: Eit raggete føl kan bli ein god hest.

Often has a tattered colt grown to be a splendid horse. A ragged colt may make a good horse.

Om no ikkje kjærleiken er rett rundt hjørnet, er det ikkje slagsmål der, for då ville du høyrt det.

Even if love is not around the corner there's hardly a fight or you would have heard it.

Om nokon vil fange ein aure, må han gjere meir enn berre å lytte til elva som renn forbi. [Irsk kommentar.]

If a person wants to catch a trout he must do more than merely listen to the flood.

Ord aleine før ikkje munkane. • Ord matar ikkje munkane.

Mere words will not feed the friars. • Words will not feed the friars.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire, opp Seksjon Sett Neste

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]