Norsk del, Gullvekta
Irske ordspråk – Irish Proverbs
Seksjon › 30 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

P

Puddingtesten ligg i at han blir eten.

The proof of the pudding lies in the eating of it. • The eating of it is the proof of the pudding.

Provet på at ein pudding (i overført tyding: noko, ei sak) er etande eller god, ligg i at dei som et er fornøgde og ingen blir alvorleg sjuke eller døyr av det Er puddingen greileg tillaga, blir han vel eten. Er det gift i han eller han er skadeleg elles, kan det komme for dagen etter tid. (Ordtaket speglar forhold der både dårlig tillaga mat og giftmord kunne skade og ta liv.

I Remaines of a Greater Worke Concerning Britaine (1605) av William Camden står "All the proof of a pudding is in the eating." Puddingen i eldre tid tilsvarte haggis: Magen eller ein tarm frå gris, sau eller anna dyr blei fylt med ei blanding av hakka kjøt, talg og havremjøl, og så kokt. Prøvesmaking kan ha berga liv, fortel frasefinnaren, som får Wictionary-støtte i høvet, men går vidare.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire, opp Seksjon Sett Neste

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]