Norsk del, Gullvekta
Irske ordspråk – Irish Proverbs
Seksjon › 30 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

R

Ramnen meiner at ungen hennar er den penaste i skogen.

The raven thinks her own bird the prettiest in the wood.

Reinslegheit er både til trøyst og nytte livet gjennom.*

Cleanliness is a great comfort.

Rett stordom er audmjuk.*

Greatness knows modesty.

Reven fann aldri nokon bedre [sikrare] bodberar enn seg sjølv.

The fox never found a better messenger than himself. • The fox never found a surer messenger than himself.

Roleg og lydlaus som dei fulle dammane.

Calm and noiseless are the full pools.

Rolege folk kan ha djupe sinn, noko som er rosverdig i lys av bibelord mot umoden glede over bibelord (Matteus 13:18-23).

Rundt trestammen fell blada.

About the foot of the tree the foliage falls.

Innhald


Irish proverbs, irske ordspråk, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak frå Irland, opp Seksjon Sett Neste

Irish proverbs, irske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]