Norsk del, Gullvekta
Irske ordspråk – Irish Proverbs
Seksjon › 30 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

T

Ta deg i akt for muta mann.

Beware of the bribed man.

Ta deg nøye av lykka når du får ho.

Attend the luck when you get it.

Ta imot gåver med eit sukk, for dei fleste gir for å få betalt for det.

Take gifts with a sigh, most men give to be paid.

Tenk før du taler, og få overblikk før du byks uti det.

Think before you speak, and look before you leap.

Test ein venn før fattigdommen.

Prove a friend before poverty.

Test puddingen før du et alt saman.*
The proof of the pudding is in the eating of it.

Ein skal vite kva ein gjer nå ein lager matrettar eller anna. Ein får freiste å teste godt det som verkar innbydande, men kan vere tvilsamt eller innehalde eitkvart skadeleg eller noko å døy av. Prøvesmaking før i tida kan ha berga mange liv.

Tidleg så, tidleg slå.

Early sow, early mow.

Tolmod er eit plaster til alle sår. [Men det spørs kor godt det er. O.a.]

Patience is a plaster for all sores.

"Til sommaren skal eg bygge hus." Det seier mauren når han frys under ein stein om vinteren. [Når sommaren kjem, har han det fint og gløymer alt saman. Reven seier det same.]

"When the summer comes I'll build a house." This is what the ant says when he is freezing under a stone during the winter. (When summer comes he is quite comfortable, and forgets all about it. The saying is also ascribed to the fox.)

Tomsete kjærleik er [for] blind.

Foolish love is blind.

Topp gløggskap er jamt betre enn grov og rå makt.*

Cunning is better than strength.

Tykk synd i den som er villig til å brenne si einaste thiompán [harpe] for deg. [Ord mot feilplassert oppgiving og klart uheldig satsing.]

Pity him who would burn his thiompán for you.'

Thiompán: ei slags harpe. Historia bak ordtaket er at ein harpespelar ein gong brende harpa si for å varme kona. Ho var nummen av kulde, og der var ikkje anna å lage bål av. Rett etter oppofringa hans stakk ho av med ein annan (O'Rahilly, nr. 341).

Tørste er ein skamlaus sjukdom [Tørste etter rusdrikk er meint.]

Thirst is a shameless disease. (The thirst for intoxicants is meant.)

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire, opp Seksjon Sett Neste

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]