Norsk del, Gullvekta
Irske ordspråk – Irish Proverbs
Seksjon › 30 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Y, Z, Æ, Ø, Å

Å fortelje historier [kan bli] ei innfløkt affære.

Story-telling [may become] a complicated affair.

Å gjere godt mot andre tar til heime.

Charity begins at home.

Å kome ut er noko anna enn å gå inn. • Å kome inn i huset til kongen er éi sak, å kome ut att er ei anna [Ord som viser til irsk historie]. Jf. Glatte er hellene framfor døra til herskapshuset.

Coming out is a different thing from going in. Cf. Going into the king's house (or the town) is one thing, getting out is another. And: Slippery are the flagstones of the mansion door.

Å ri ein geitebukk er betre enn å gå på aller beste måte.

Riding on a goat is better than the very best walking.

Ein lett modifisert Klods-Hans av Vilhelm Pedersen (1820-1859).

Å spørje rett er dør til kunnskapar.* [Å undersøke lødig er ei anna.]

Questioning is the door of knowledge.

Å trampe på møkk berre spreier ho meir.

Trampling on dung only spreads it the more.

Å vere reinsleg er del av herlegdommen.

Cleanliness is part of glory.

Åtte timar for mannen og ni for kvinna [dvs. søvn]

Eight hours for the man, and nine for the woman (i.e., sleep).

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire, opp Seksjon Sett Neste

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]