Norsk del, Gullvekta
Italienske ordspråk – Proverbi italiani
Seksjon › 22 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

D

Gud bevare deg frå ein dårleg nabo og ein nybegynnar på fiolin.

Dio ti salvi da un cattivo vicino, e da un principiante di violino.

Å elske og ikkje bli elska igjen, er tid mista.

Amare e non essere amato è tempo perso.

Ein venn i berre gode tider skiftar med vinden.

Amico di buon tempo mutasi col vento.

Det finst ingen god spegel av den gamle vennen.

Non c'è miglior specchio dell'amico vecchio.

Gift mann er fugl i bur.

Uomo ammogliato, uccello in gabbia.

Kjærleik kan ikkje kjøpast, enda han blir seld.

Amor non si compra, ne si vende.

Gløym ikkje den første kjærleiken.

El primo amore, non si scorda mai.

Så mange land, så mange skikkar.

Tanti paesi, tanti costumi.

Så mange hovud, så mange meiningar.

Tanti capi, tante opinioni.

Klokt hovud gjer munnen fast.

Testa savia rende la bocca stretta.

Blant ærlege menneske er ordet [munnleg avtale, løfte] nok.

Tra gente onesta, basta la parola.

Tre kvinner utgjer ein marknad, og fire utgjer ei feiring.

Tre donne fanno un mercato, e quattro fanno una fiera.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Proverbi italiani, italienske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbi italiani, italienske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]