Norsk del, Gullvekta
Italienske ordspråk – Proverbi italiani
Seksjon › 22 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

S

Den vise er aldri aleine. [Mogeleg tyding: Eit klok menneske er aldri mindre aleine enn når han [ho] er aleine.]

li savio non è mai solo.

Vindusfrua, vegkantdrua. [Tyding: Ein kvinne i vindauget er ein klase druer i vegkanten.]

Donna di finestra, uva di strada.

Betre med eitt ord føre enn to baketter.

Meglio una parola prima che due dopo.

Innhald


Proverbi italiani, italienske ordspråk, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Proverbi italiani, italienske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbi italiani, italienske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]