Norsk del, Gullvekta
Italienske ordspråk – Proverbi italiani
Seksjon › 22 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

S

Den vise er aldri aleine. [Mogeleg tyding: Eit klok menneske er aldri mindre aleine enn når han [ho] er aleine.]

li savio non è mai solo.

Vindusfrua, vegkantdrua. [Tyding: Ein kvinne i vindauget er ein klase druer i vegkanten.]

Donna di finestra, uva di strada.

Betre med eitt ord føre enn to baketter.

Meglio una parola prima che due dopo.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Proverbi italiani, italienske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbi italiani, italienske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]