Norsk del, Gullvekta
Italienske ordspråk – Proverbi italiani
Seksjon › 22 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

T

Til dei kloke greier det seg med få ord. [Dei oppvakte forstår gjerne fort.]

Al savio (buon intenditor) poche parole (bastano).

Etter regn kjem klarvêr [ein gong].

Dopo la pioggia viene il sereno.

Etter barbering er det lite å klippe.

Dope il radere non ci è pił che tosare.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Proverbi italiani, italienske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbi italiani, italienske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]