Norsk del, Gullvekta
Italienske ordspråk – Proverbi italiani
Seksjon › 22 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

U

Det er ikkje gull alt som glitrar.

Non è tutt'oro quello che luccica (riluce). • Oro non è tutto quel che risplende. • Non è tutto oro quel che luccica.

Alle sauane er ikkje for ulven.

Non tutte le pecore sono per il lupo.

Alle sanningar blir nok ikkje fortalde.*

Ogni ver non è ben detto.

Innhald


Proverbi italiani, italienske ordspråk, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

Proverbi italiani, italienske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbi italiani, italienske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]