Norsk del, Gullvekta
Italienske ordspråk – Proverbi italiani
Seksjon › 22 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

U

Det er ikkje gull alt som glitrar.

Non è tutt'oro quello che luccica (riluce). • Oro non è tutto quel che risplende. • Non è tutto oro quel che luccica.

Alle sauane er ikkje for ulven.

Non tutte le pecore sono per il lupo.

Alle sanningar blir nok ikkje fortalde.*

Ogni ver non è ben detto.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Proverbi italiani, italienske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbi italiani, italienske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]