Norsk del, Gullvekta
Italienske ordspråk – Proverbi italiani
Seksjon › 22 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

V

Mellom bra folk er eit ord [løfte] eit band.

Fra galantuomini parola è instrumento.

Tomsekken står ikkje.

Sacco vuoto non sta in piedi. • Sacco vuoto non sta ritto [- non sta in piedi].

Mennesket ved orda, og oksen ved horna.

Luomo per la parola, e il bue per la corna.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Proverbi italiani, italienske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Proverbi italiani, italienske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]