Norsk del, Gullvekta
Jødiske ordspråk ≍ Jewish Proverbs
Seksjon › 38 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

A

Adam var heldigaste mann på jord; han hadde inga svigermor.

Adam was the luckiest of men: he had no mother-in-law.

Alt bør gjerast forsvarleg, og så praktisk som vel mogeleg.

Everything should be done within reason.

Arbeid kan gjere livet herleg. [Og om ikkje herleg, så bra. Og om ikkje bra, så tja.]*

Work [has the capacity] to make life sweet. *

Det er mange slags arbeid. Høveleg fagutdanning kan gi meir i lønn, kanskje mindre stress og betre forhold. Har ein stress, gjeld det å roe seg og fjerne det før verknadane blir alvorlege. [God hjelp (Mayo)]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Jødiske ordspråk, Jewish proverbs, ordtak, opp Seksjon Sett Neste

Jødiske ordspråk, ordtak, Jewish proverbs BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]