Gullvekta

Jødiske ordspråk ≍ Jewish Proverbs

Seksjon › 38 Sett Søk Førre Neste

Jødiske ordspråk, Jewish proverbs, bilingual "Det finst sytti måtar å tolke Bibelen på." (Jødisk ordspråk). Samlingane Talmud og Midrasj inneheld ordspråk, og dessutan levereglar og praktiske råd i tråd med ordspråk. Jødiske ordspråk elles kjem frå mange kontinent. Her er over 310.

Jewish proverbs are found in the Bible and the old collections Talmud and Midrash, and also come down to us from Jewish communities in many countries.

 A  B  D  E  F  G  H  I  J  K  L
 M  N  O  P  R  S  T  U  V-  Æ-

Lysestake.

Jewish proverbs, jødiske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Jewish proverbs, jødiske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes, MPhil. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]