Norsk del, Gullvekta
Jødiske ordspråk ≍ Jewish Proverbs
Seksjon › 38 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

B

Baktaling er verre enn avgudsdyrking.

Slander is worse than idolatry.

Bedøm kvar og ein så tvilen kjem alle til gode.*.

Judge every person with the benefit of the doubt.

Betre å spørje to gongar enn å ta i miss ein. (Tysk)

Better ask twice than go wrong once. (German)

Blir ein narr sendt for å gjere innkjøp, frydar kremmarane seg.

Schickt man einen Narren einkaufen, dann freuen sich die Krämer.

Blir pilmakaren drepen av ei pil han har laga, får han unngjelde for eige verk.*

If the arrow-maker is killed by his arrow, he is paid out of his own work.

Brotsverket har i seg straffa for lovbrotet.*

The crime itself is the punishment for crime.

Bry deg mindre om flaska enn innhaldet; ei gammal flaske kan vere full av god, gammal vin.*

Regard not the flask, but what is in it; there is a new flask that is full of old (wine), and an old one in which there is not even new (wine). [Pirqe Aboth]

Bu ikkje i legelaus stad.

Don't live in a town where there are no doctors.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Jødiske ordspråk, Jewish proverbs, ordtak, opp Seksjon Sett Neste

Jødiske ordspråk, ordtak, Jewish proverbs BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]