Norsk del, Gullvekta
Jødiske ordspråk ≍ Jewish Proverbs
Seksjon › 38 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Æ Ø, Å

Å frykte Herren er starten på kunnskap; toskar vanvørder visdom og moral. ["Frykte til gagn for seg, korleis får ein slikt til? Det held til tider ikkje berre å gøyme seg, som Adam og Eva i 3. Mosebok, vers 8 ff)"]

Fear of the Lord is the beginning of knowledge; fools despise wisdom and morality.

Å gjere godt er rikdoms krydder.

Charity is the spice of riches.

Å grunde klokt kan fremme tryggleik, men å vere bråfus, tankelaus og forhasta får mang ein gong anger etter seg.*

Reflection insures safety, but rashness is followed by regrets. (Ibn Gabirol nr 114)

Å ha fare feil er også å ha fare.

Verkehrt gefahren ist auch gefahren.

Å klø seg og å låne hjelper berre ei stund.

Scratching and lending help only for a while.

Å vere altfor snill [pen, vennleg, hyggeleg, snill og pen (osv.)] kan koste mykje. • Altfor hyggeleg [pen, vennleg] kan koste mykje pengar.

Being too nice can cost a lot. • Too nice can cost a lot of money.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Jødiske ordspråk, Jewish proverbs, ordtak, opp Seksjon Sett Neste

Jødiske ordspråk, ordtak, Jewish proverbs BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]