Norsk del, Gullvekta
Persiske ordspråk ≍ Persian Proverbs
Seksjon › 36 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

A

Ambisjonar treng ikkje vere uhøvelege hos ungt folk. [Det treng ikkje vere feil ved unge om dei har draumar og ambisjonar.]

Aspiration is not a defect for youngsters.

At berre éin av partane er h°fleg, vil neppe vare lenge.*

Courtesy on just one side can never last long.

Auga kan gjere tusen ting som fingrane ikkje kan.

The eyes can do a thousand things that the fingers can't.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia, opp Seksjon Sett Neste

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]