Norsk del, Gullvekta
Persiske ordspråk ≍ Persian Proverbs
Seksjon › 36 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

B

Bak brødet mens omnen er varm.

Bake the bread while the oven is hot.

Behageleg har den det som ikkje har eit esel - det krev halm og rug og enda meir enn det.* [Behageleg har dei det, dei som ikkje har mange krevjande oppgåver.]

Comfortable is he who doesn't have a donkey - doesn't know of its straw and barley.

Bruda som ber fire underskjørt har nok litt å løyne.*

The bride who wears four petticoats has a lot to hide.

Bruk ikkje ord som er for store for munnen.*

Do not use words that are too big for your mouth.

Brønnane folk helst bruker, har vel drikkande vatn.*

Drawn wells have sweetest water.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia, opp Seksjon Sett Neste

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]