Oversyn

Persiske ordspråk ≍ Persian Proverbs

Seksjon › 36   Sett    Søk   Førre Neste

Persiske ordspråk, Persian proverbs Over hundre persiske ordspråk på engelsk, med nynorske attgivingar og omsettingar.

Persian proverbs in English and Norwegian.

 A  B  D  E  F  G  H  I  J  K
 L  M  N  O  P  S  T   U    V  Å

Sun etc.

Persian proverbs; persiske ordspråk, opp    Seksjon     Sett    Neste

Persian proverbs; persiske ordspråk. Brukargaid  ᴥ  User's Guide  ᴥ  Disclaimer
© 2013–2018, Tormod Kinnes, MPhil [Email]