Norsk del, Gullvekta
Persiske ordspråk ≍ Persian Proverbs
Seksjon › 36 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

E

Eg et det andre har planta, og plantar slikt som andre nok vil ha å ete. [Dei langsiktige perspektiva for mange slags tre med frukter, og vidare.]

I eat what others have planted and I plant what others want to eat.

Eg mumla og gret for at eg ikkje hadde skor, men det var før eg såg nokon som ikkje hadde føter.

I mumbled/wept because I had no shoes, until I saw a man who had no feet.

Eg var sterk i si tid, men mangla visdom. No har eg visdom, men er ikkje så sterk meir.*

Once I had the strength but no wisdom; now I have the wisdom but no strength.

Ei utsegn av framifrå kvalitet får ofte ikkje noko svar.

A quality statement often gets no answer.

Éin blomst gjer ikkje våren. Jf. Ei svale gjer ingen sommar.

A single flower doesn't make spring.

Ein kan ikkje gjere alle til lags.

You can't please everyone.

Ein kan ikkje plukke opp to digre melonar med éi hand.*

You can't pick up two melons with one hand.

Ein kan ikkje presse blod frå ein stein. [- ikkje eingong ein blodstein.]

You can't squeeze blood from a rock.

Ein klok mann kan også le av sine eigne vitsar.*

It is a wise man who can laugh at his own jokes.

Ein takklaus son er ei vorte på nasen til far sin - lar han ho vere der, er det stygt, fjernar han ho, gjer det vondt.

An ungrateful son is a wart on his father's nose -- he leaves it, it's ugly, he removes it, it hurts.

Ein stein kasta i rette tid kan vere betre enn gull gitt i utide.*

A stone thrown at the right time might be better than gold given at the wrong time.*

Eit sverd i handa til ein drukken slave er ikkje så farleg som vitskap i hendene på dei umoralske.

A sword in the hands of a drunken slave is less dangerous than science in the hands of the immoral.

Enda om eg ikkje har ete kveite-brød, har eg då sett det i hendene til folk.

If I haven't eaten wheat-bread, I've seen it in people's hands.

Erfaring er ein kam som naturen gir menn etter dei har blitt hårlause.

Experience is a comb which nature gives to men when they are bald.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia, opp Seksjon Sett Neste

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]