Norsk del, Gullvekta
Persiske ordspråk ≍ Persian Proverbs
Seksjon › 36 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

G

Gjeld og skuld blir som kvinner: når du først har dei, blir du neppe lett kvitt dei.*

Debts are like women, once you have them you can't get rid of them.

Gjevmilde kan mangle pengar, mens folk med pengar kan mangle gjevmilde.*

In this world generous people have no money and those with money are not generous.

Gå sakte og kom sakte, så ikkje katten bykser på deg. [Gjer arbeidet varleg og bra, så du ikkje får problem. Hald ein låg profil. Rugg båten lite. Lag ikkje svære bølger, osv.]

Go slowly and come slowly so that the cat won't gore you.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia, opp Seksjon Sett Neste

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]