Norsk del, Gullvekta
Persiske ordspråk ≍ Persian Proverbs
Seksjon › 36 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

H

Han er framleis i live; han ikkje har råd til noka gravferd.

He is still alive because he cannot afford a funeral.

Han har ete så mange slangar at han har blitt ein sjølv. [Jf. Legg ein seg med hundar, står ein opp med lopper.]

He has eaten so many snakes that he has become a viper.

Han fall av eselet, men fann ein daddel. [En dårleg hending fekk ei god oppfølging.]

He has fallen off the donkey, but has found a date.

Han ser ikkje vatn, men er ein dyktig svømmar. [Han finn ikkje passande høve til å bere fram talenta sine.]

He doesn't see any water; otherwise, he is a skilled swimmer.

Han skur det vekk med handa, men trekker det til seg med foten. [Han lét som han ikkje vil han noko, men vil ha det like fullt.]

He pushes it away with the hand, but pulls it forward with the foot.

Handa som gir er også handa som tar imot.

The hand that gives is also the one that receives.

Høflege kan lære eitkvart av uhøflege også.*

Courteous men learn courtesy from the discourteous.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia, opp Seksjon Sett Neste

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]