Norsk del, Gullvekta
Persiske ordspråk ≍ Persian Proverbs
Seksjon › 36 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

K

Kan du ikkje gi meg sårsalve, kan du vel la vere å gni salt i såret?

If you can give me no ointment for my wound, can you help me by not rubbing salt in?

Kan du voggesongar, korfor sovnar du ikkje?

If you know lullaby, why can't you sleep?

Kapp ikkje ned treet som gir deg skygge [i solsteiken].

Do not cut down the tree that gives you shade.

Kjøpe billeg, kjøpe mykje.

Buy cheap, buy a heap.

Korfor skulle ein vasslaus dam trenge så mange froskar?

Why would a pool that doesn't have water need so many frogs?

Kvar mann er konge over sitt eige skjegg. [Det kan ein godt tvile på.]

Every man is the king of his own beard.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia, opp Seksjon Sett Neste

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]