Norsk del, Gullvekta
Persiske ordspråk ≍ Persian Proverbs
Seksjon › 36 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

L

Litt etter litt blir ulla eit teppe.

Little by little the wool becomes a carpet.

Livet: gledene svinn men hovudverk blir att.*

Life is like perpetual drunkenness, the pleasure passes but the headache remains.

Lykka er forgapt i den effektive.

Luck is infatuated with the efficient.

Lytt til gode og erfarne råd på vegen til velstand.*

Listening to good advice is the way to wealth.

Lær god framferd av dei som ikkje har det. D.e. Dårlege eksempel viser mangt å ikkje gjere sjølv.

Learn good manners from those who don't have them.

Lån ikkje frå ein oppkomling, men gjer du det, så ikkje bruk av det. D.e. - for å vere tryggare i fall du blir kravd pengane før fristane, til dømes.

Don't borrow from a parvenu; if you do, don't spend it.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia, opp Seksjon Sett Neste

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]