Norsk del, Gullvekta
Persiske ordspråk ≍ Persian Proverbs
Seksjon › 36 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

N

Når det er brann, brenn snart både tørt og vått i lag.

When there's fire, dry and wet burn together.

Når eg er død, kan verda vere eit hav eller ei opptørka grøft.

When I am dead the world can be an ocean or a dried up ditch.

Når lagnaden slår ned for fullt, er legane ubrukelege.

When fate strikes physicians are useless.

Når nye muggar er billegare enn å reparere den gamle, gir det god meining å kjøpe ein ny.*

The pitcher is cheaper than its solder.

Når steinen treffer glas, blir glaset knust. Når glaset treffer stein, blir glaset knust.

When a stone hits glass, the glass breaks. When glass hits a stone, the glass breaks.

Når tida er kommen, går byttet av seg sjølv til jegeren.

When its time has come, the prey goes to the hunter.

Når vatnet renn oppoverbakke, syng frosken "kvekk-vekk" som elles.*

When the water goes uphill, the frog sings Abu Ata.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia, opp Seksjon Sett Neste

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]