Norsk del, Gullvekta
Persiske ordspråk ≍ Persian Proverbs
Seksjon › 36 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

P

Pila som er sleppt frå bogestrengen, kjem ikkje att av seg sjølv.*

The arrow that has left the bow never returns.

Plukkar folk druer frå tornebuskar? [Avstutta - retorisk spørsmål]

Do men gather grapes of thorns?

Prov slektskapen før du krev arven.

First prove your brotherhood, then claim inheritance.

På avgjerders hotell søv gjestane godt.

In the hotel of decisions the guests sleep well.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia, opp Seksjon Sett Neste

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]