Norsk del, Gullvekta
Persiske ordspråk ≍ Persian Proverbs
Seksjon › 36 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

V

Vanar er først spindelvev, så kablar.

Habits are first cobwebs, then cables.

Veggar har mus, og mus har øyre. Jf. Veggar har øyre.

The walls have mice, the mice have ears.

Verda er ei rose, lukt på ho og gi ho vidare til vennane dine.

The world is a rose; smell it and pass it on to your friends.

Vi er enno i live fordi vi ikkje har likklede. D.e. Vi har ikkje råd til alt som gravlegginga kostar om vi skulle døy.

We're alive for the lack of shroud.

Vi kjem skrikande til verda mens alle omkring oss smiler. La oss leve slik at vi forlet verda smilande mens alle omkring oss græt.

We come into this world crying while all around us are smiling. May we so live that we go out of this world smiling while everybody around us is weeping.

[(1) Bøker om "gentle birth", "natural birth" og "spiritual midwifery": sjå hos amazon.co-uk). (2) For å handtere sorg og sakn: sjå til dømes boka av James og Friedman (2009)].

Innhald


Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia, litteratur  

James, John W., and Russell Friedman. The Grief Recovery Handbook. 20th Anniversary Expanded ed. New York: HarperCollins, 2009.

Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia, opp Seksjon Sett Neste

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]