Norsk del, Gullvekta
Persiske ordspråk ≍ Persian Proverbs
Seksjon › 36 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

T

Ta det første steget med god tanke, det andre med godt ord, og den tredje med den gode gjerninga til du har nådd Paradis stilt og roleg.* [Frå Mazdayazna]

Taking the first step with the good thought, the second with the good word, and the third with the good deed, I enter paradise.

Tenking er visdomskjernen.

Thinking is the essence of wisdom.

Tre ting lyt ein gjera klokeleg og snart nok: gravlegge daude, opne døra for ein framand, og sørge for å gifte vekk dottera si.*

There are three things that have to be done quickly: burying the dead, opening the door for a stranger, and fixing your daughter's wedding.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia, opp Seksjon Sett Neste

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]