Norsk del, Gullvekta
Russiske ordspråk ≍ Russian Proverbs
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Å

Å arbeide kan vere hardt, men å kunne ete er hyggeleg.

Working may be hard, but eating is pleasant.

Å drikke seg ut av sin (sosiale) sirkel. — Å øydelegge livet sitt ved drukkenskap.

Å føde barn er ikkje lett for kvinner, men å halde stilt er verkeleg hardt.

For women to bear children isn't easy, but to keep quiet is really hard.

Å fange kråkene. — Å stå og gape meiningslaust.

Å gå og plukke bringebær når sommaren er forbi. — Å låse låvedøra etter at hesten er vekk.

Å gi ei gåve til dei rike er som å gi vatn til havet.

Giving a present to the rich is like giving water to the sea.

Å leve som Gud i Odessa. — Å leve som ein konge.

Å presse safta ut av somme.

Å sjå ut som eit trumfkort. — Å stråle ut sjølvtillit.

Å skjere håret til einkvar over same kam. — Å sette alle inn i same forma (å sette alle i same bås).

Å skyte på sporv med kanon. — Å bruke altfor grovkalibra skyts (middel) i forhold til målet.

Å sjå stirande som ein ulv. — Å sjå stivt eller strengt (på nokon).

Å tilgi og hjelpe låke og leie kan føre med seg at ein er til skade for gode.*

Pardoning the bad [thief] is injuring the good.

Å treffe (råke) nokon i lomma. — Å treffe nokon der det gjer vondt - i lommeboka; å vere årsak til materielle tap og pengetap.

Å vere naiv kan gjere meir skade enn tjuveri.

Naivety can do more harm than thievery.

Å vere villig til å gjere det er ikkje å gjere det.*

Willingness is not work.

Å undervise ein tosk er like enkelt som å kurere eit lik.

To teach a fool is as easy as to cure a corpse.

Åt du det på tysdag, så ikkje leit etter det på onsdag.

If you've eaten it Tuesday, don't look for it Wednesday.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

English follow-up: [Gain-Ways]

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog, opp Seksjon Sett Neste

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]