Norsk del, Gullvekta
Russiske ordspråk ≍ Russian Proverbs
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

V

Vanskelege lekser kan bli gode å kunne.*

Lessons hard to learn are sweet to know.

Var det inga tore, krossa ikkje bonden seg [Frykt for dauden gjer mang ein religiøs].

Vatnet står opp til halsen på han, og så bed han om drikke.

The water is up to his neck, and he's asking for a drink.

Vegen til Sibir er brei; vegen attende er smal. [Fort gjort å bli sendt i fangeleir, vanskeleg å kome heim att.]

The road to Siberia is wide; the lane back is narrow.

Veit du ikkje kor vadestaden er, så gå ikkje ut i [det strøymande] vatnet.

Veit du ikkje korleis du skal vere ein god tenar, veit du heller ikkje korleis du skal vere ein god herre.

If you don't know how to be a good servant, you won't know how to be a good master.

Vennskap er vennskap berre det ikkje kjem til tobakk. — Vennskap går så langt det er rimeleg.

Vennskap er vennskap, men pengane lyt teljast.

Vennskapet mitt er ei sak for seg; pengepungen min ei anna.

Ver påfugl og du vil bli kjent som ein tosk.* — Forfengeleg.

Ver som du lét til å vere.

Be what you appear to be.

Ver venner med ulven, men ha ei hand på øksa di.

Be friends with the wolf, but keep one hand on your axe.

Verda er ikkje utan gode menneske.*

Verda er ikkje utan gode menneske.

Verken ein dommar eller ein mage treng å fortelje deg med ord kva dei vil ha.

Neither a judge nor a stomach has to tell you in words what it wants.

Vi studerer ikkje for å bli vise, men for å stå til eksamen.

We do not study to learn wisdom but to pass examinations.

Vi er klokare når sola renn enn i måneskin.

We are shrewder at sunrise than at moonrise.

Vi er mystiske menneske, alt vi treng er pengar (og god mat).

Vi har noko til felles: den same sola tørkar fillene våre. (i slekt)

We are related: the same sun dries our rags.

Vi lever ikkje oppoverbakke, men nedoverbakke.

We don't live uphill, but downhill.

Vil du bli prest, må du makte gravferder.

If you want to be a priest, you must do funerals.

Vil du selje øydelagde varer, så leit opp ein blind kjøpar.

If you want to sell spoiled goods, seek a blind buyer.

Vil du ta for deg av honning, lyt du først drepe biene. — (No ja, alterativ finst. Spør birøktarane, til dømes - det har blitt bimangel i verda.)

If you want to feast on honey, first kill the bees.

Vil nokon gi deg gåver, så ta imot. Vil nokon forbanne deg, så kom deg vekk derifrå.

If you are offered gifts, take. If you are offered curses, run.

Vurder nøye før du kritiserer.

Judge well yourself before you criticize.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

English follow-up: [Gain-Ways]

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog, opp Seksjon Sett Neste

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]